Zaanse piekbelaster gaat uitstoot ammoniak drastisch terugdringen

De vestiging van Olam in Koog aan de Zaan

NOS NieuwsAangepast

Een van de grootste ammoniakuitstoters van Nederland, Olam Food Ingredients (ofi) in Koog aan de Zaan, belooft zijn uitstoot drastisch in te perken. In 2020 bedroeg de jaarlijkse uitstoot van deze cacaofabriek nog 260 ton ammoniak, op 1 oktober 2024 mag dat nog 12 ton zijn en in 2028 nog 4 ton.

Dat is de uitkomst van onderhandelingen tussen het bedrijf, de Omgevingsdienst Noordzeekanaal en de actiegroep Mobilisation for the environment (MOB). Het bedrijf voldoet versneld aan de vanaf 2028 geldende emissienorm. Daarmee is maximale milieuwinst bereikt, aldus de Omgevingsdienst. “Als we langslepende juridische procedures kunnen voorkomen, heeft dit altijd onze voorkeur.”

MOB procedeert al sinds 2020 tegen het bedrijf. “Dit is een heel grote stap in het belang van drie naburige natuurgebieden en heel veel mensen die in de buurt wonen”, zegt Johan Vollenbroek van MOB. “Daarvoor moeten ze wel een joekel van een ammoniakwasser bouwen.”

Olam Food Ingredients is een multinational die onder meer een halffabrikaat maakt voor de bekende Oreo-koekjes. Het bedrijf stond vorig jaar op de zesde plaats in de lijst van de grootste ammoniakuitstoters van Nederland. Ammoniak is een chemische verbinding tussen stikstof en waterstof en slaat neer op de grond waar het schade aanricht in beschermde natuurgebieden. Als het bedrijf de afspraken nakomt, verdwijnt het uit de top-100 van ammoniakuitstoters en is het ook wat stikstofuitstoot betreft geen piekbelaster meer.

Bron