woontorens van 180 meter naast station

Impressie van de woontorens die bij Den Haag Centraal komen

In samenwerking met

Omroep West

NOS Nieuws

Vlak bij Den Haag Centraal worden twee woontorens gebouwd met een hoogte van 180 meter. In de torens komen 1200 woningen, waarvan 30 procent sociale huurwoningen.

Dat heeft de Haagse gemeenteraad gisteravond besloten. De VVD stemde tegen het bouwplan, meldt Omroep West. De voormalige collegepartij vindt dat de torens te hoog worden. Ook een aantal omwonenden vindt dat.

De komst van de torens leidde eerder tot veel discussie. Jeroen Oosterwal van de belangengroep Bewoners rond het Plein vreest dat ze zullen leiden tot windhinder en lange schaduwen in de omgeving. Ook vroeg hij zich af of er voldoende voorzieningen in de buurt zijn voor al die nieuwe bewoners.

Teleurstelling

De Haagse gemeenteraad toonde zich aanvankelijk gevoelig voor de kritiek en besloot in oktober 2021 dat ze maximaal 165 meter hoog zouden mogen worden. Tot teleurstelling van de initiatiefnemers van het plan, de Haagse woningcorporatie Staedion en de Duitse ontwikkelaar Patrizia.

Zij betoogden dat de torens ten minste 180 meter hoog moeten worden om het project rendabel te krijgen. Dat komt vooral omdat een flink deel van de 1200 appartementen sociale huur wordt.

Het zag er zelfs even naar uit dat het hele project zou worden afgeblazen. Maar zeker gezien de grote behoefte aan nieuwe woningen wilde een meerderheid van de Haagse gemeenteraad het zo ver niet laten komen. “Laten we gaan bouwen”, zei raadslid Arjen Dubbelaar (Hart voor Den Haag) in het debat. “Het aanpakken van de wooncrisis is de grootste uitdaging waar Den Haag voor staat.”

Broodnodige woningen

GroenLinks-raadslid Isabel Bos sprak van “broodnodige woningen”. Ook CDA’er Hinke de Groot verwees naar de woningcrisis, waardoor mensen lastig aan een huis kunnen komen. De Groot: “Tegelijkertijd is het belangrijk dat het niveau van de voorzieningen op peil blijft. Daarmee krijg je een leefbare wijk.”

Zo was er een meerderheid van de gemeenteraad die met het plan instemde, al bleven de VVD, Partij voor de Dieren en SP tegen. “De raad koos voor een hoogte van 165 meter om bewoners tegemoet te komen, vervolgens begint de ontwikkelaar te stampvoeten en gaat de raad overstag en wordt het toch 180 meter. Dat is niet uit te leggen”, zei Robert Parker van de Partij voor de Dieren. Ook de SP ziet de plannen niet zitten, omdat in de torens “micro-woningen” zouden komen.

De ontwikkelaars krijgen nu twee jaar de tijd om hun plannen verder uit te werken. Over die uitgewerkte plannen moet de raad ook weer een besluit nemen.

De twee nieuwe woontorens worden de hoogste van Den Haag, maar niet van Nederland. Het allerhoogste woongebouw staat in Rotterdam en is 215 meter hoog.

Bron