Sterke afname aantal langdurig werklozen in afgelopen 10 jaar

Den Haag

In het tweede kwartaal van 2023 was 1 op de 7 werklozen langdurig werkloos, dat wil zeggen twaalf maanden of langer. In hetzelfde kwartaal van 2013 waren dat er een stuk meer: 1 op de 3. In 2023 zaten werklozen relatief vaak nog maar kort zonder werk. Dat meldt het CBS.

Kortdurend werklozen gemiddeld jonger dan tien jaar geleden

De totale groep werklozen is gemiddeld genomen jonger dan tien jaar geleden. Deze verjonging is alleen zichtbaar bij werklozen die nog maar kort (minder dan 12 maanden) zonder werk zitten. In het tweede kwartaal van 2023 was 48 procent van hen jonger dan 25 jaar, terwijl dit in 2013 nog 38 procent was.

Langdurig werklozen zijn gemiddeld ouder dan mensen die kort werkloos zijn. Bovendien is het aandeel 45-plussers onder de langdurig werklozen iets toegenomen in de afgelopen tien jaar. De leeftijdsverdeling van de totale bevolking van 15 tot 75 jaar is in deze periode niet veel veranderd.

Bron