Partners en personeel van de grote adviesbureaus van Australië ontslagen wegens wangedrag, waaronder seksuele intimidatie | Bedrijf

Tientallen partners en medewerkers van de grootste adviesbureaus van Australië zijn de afgelopen twee jaar ontslagen wegens schendingen van het gedrag, waaronder integriteitsschendingen, oneerlijkheid, pesten en seksuele intimidatie.

KPMG, Deloitte en EY hebben de ontslagen bekendgemaakt in een onderzoek van de Senaat naar het gedrag van adviesbureaus van de overheid, dat in gang was gezet door PwC’s misbruik van vertrouwelijke belastingbeleidsinformatie.

In antwoord op vragen van de Groenen-senator Barbara Pocock, bevestigde KPMG dat het vorig boekjaar 88 interne klachten over personeelsgedrag had ontvangen, waarvan 38 gegrond. De meeste hiervan werden geclassificeerd als “overtredingen van de gedragscode” of pesten. Elf mensen werden ontslagen en anderen kregen schriftelijke waarschuwingen of hun loon werd verlaagd.

KPMG zei niet of de 11 mensen die werden ontslagen partners of personeel waren, maar bevestigde dat het aantal gevallen van wangedrag was gestegen ten opzichte van 27 een jaar eerder.

“We zullen onze mensen blijven aanmoedigen om zich uit te spreken over onethisch of ongepast gedrag op de werkvloer, vooral tegenover hun leiders”, aldus de inzending van de Senaat van KPMG. “Om die reden zien we elke toename van de rapportage op korte termijn als een teken van vooruitgang.”

Acht partners bij EY Australië zijn de afgelopen twee jaar ontslagen omdat ze niet voldeden aan de waarden van het bedrijf. De redenen voor ontslag zijn onder meer seksuele intimidatie, pesten, oneerlijkheid en “niet integer handelen met betrekking tot een onderzoek op de werkplek”, kreeg de Senaat te horen.

Het bedrijf bevestigde dat er vorig boekjaar 17 formele werkplekonderzoeken waren gestart naar aanleiding van beschuldigingen van seksuele intimidatie, pesten en ander wangedrag. Dertien waren onderbouwd met één lopend onderzoek.

EY heeft de voormalige commissaris voor discriminatie op grond van geslacht, Elizabeth Broderick, ingeschakeld om de cultuur op de werkvloer te onderzoeken met aanbevelingen voor verandering die na voltooiing openbaar zullen worden gemaakt.

Deloitte bevestigde 121 gevallen van wangedrag in het afgelopen boekjaar, waarvan 13 met partners, van wie er vier werden ontslagen. Het aantal inbreuken steeg van 78 een jaar eerder, toen twee partners werden ontslagen.

Boston Consulting Group heeft het aantal en de aard van de klachten over wangedrag niet bekendgemaakt, wat waarschijnlijk zal leiden tot verdere vragen van senatoren.

“Hoewel we om privacy- en vertrouwelijkheidsredenen en in het belang van de veiligheid en het welzijn van de werknemers geen details kunnen vrijgeven, kunnen we wel zeggen dat elk wangedrag dat aan de orde is gesteld, grondig en passend is aangepakt”, aldus de inzending van de Senaat van het bedrijf. .

sla eerdere nieuwsbriefpromotie over

De adviesbureaus gebruikten hun inzendingen ook om hun politieke donaties te verdedigen. Vorige week kondigde PwC aan dat het donaties zou verbieden om “de hoogste normen van bestuur” te waarborgen.

KPMG en Deloitte hebben bevestigd dat ze zullen blijven doneren aan politieke partijen terwijl EY nog moet reageren op vragen over de praktijk.

“EY levert geen directe geldelijke politieke bijdragen”, aldus de inzending van het bedrijf.

“EY koopt kaartjes, betaalt voor lidmaatschap van forums, biedt sponsoring of organiseert evenementen, en maakt deze als donaties bekend aan de relevante federale en staatskiezers, zoals wettelijk vereist. Deze donaties worden doorgaans gelijkmatig verdeeld over de twee grote partijen.”

Twaalf partners hebben PwC verlaten als gevolg van het schandaal rond misbruik van vertrouwelijke belastinginformatie. Velen worden ervan beschuldigd hun verwachte leiderschaps- of bestuursverantwoordelijkheden niet naar behoren uit te oefenen.

Bron