Kabinet investeert vier miljard euro uit Groeifonds in 18 innovaties

NOS Nieuws

Het kabinet steekt vier miljard euro uit het Nationaal Groeifonds in 18 projecten die de economie op lange termijn moeten stimuleren. Het is de derde ronde van investeringen uit het fonds.

Bijna de helft van de vier miljard wordt onder voorwaarden toegekend: de indieners moeten nog extra stappen zetten voordat een definitief besluit wordt genomen.

Het kabinet trekt het hoogste bedrag, 412 miljoen euro, uit voor ‘circulaire zonnepanelen’. Dit project moet ertoe leiden dat zonnepanelen van minder kritieke grondstoffen worden gemaakt en dat Nederland minder afhankelijk wordt van buitenlandse producenten.

Schepen, zorg en scholen

Er gaat 210 miljoen euro naar een project om schepen te verduurzamen en 132 miljoen voor vernieuwing van de opleidingen in de zorg. Een deel van de praktijkuren in de opleidingen wordt vervangen door “fysieke en virtuele simulatie”. Het is een manier om de stijgende vraag naar zorg en het tekort aan personeel aan te pakken.

275 miljoen euro uit het fonds moet leiden tot besparing van kosten bij de nieuwbouw van scholen.

‘Groei zorgt voor meer inkomen’

Bij het begin zat er 20 miljard euro in het Nationaal Groeifonds, ook wel het Wopke/Wiebesfonds genoemd naar de ministers van Financiën en Economische Zaken in het vorige kabinet. In de eerste twee rondes is 7,8 miljard uitgetrokken.

Minister Mickey Adriaansens benadrukt dat “we vooral moeten blijven investeren, zodat het vliegwiel blijft draaien en we er ook in de toekomst voor kunnen zorgen dat we mensen kunnen laten meeprofiteren van onze welvaart.”

Bij de toekenning van de projecten heeft het kabinet de adviezen overgenomen van een commissie onder leiding van Rianne Letschert, bestuursvoorzitter van de Universiteit Maastricht.

Bron