Groningers naar huis met toezeggingen, Rutte overleeft weer motie van wantrouwen

Premier Rutte en staatssecretaris Vijlbrief na afloop van het debat

NOS Nieuws

Premier Mark Rutte kreeg er de afgelopen twee dagen zwaar van langs van de Tweede Kamer in het debat over de aardgaswinning in Groningen. Een motie van wantrouwen tegen hem kreeg de steun van de bijna voltallige oppositie, maar de coalitiepartijen hielden hem in het zadel.

Alle partijen hadden kritiek op hem vanwege zijn verantwoordelijkheid als premier voor het gaswinningsbeleid de afgelopen jaren, en de schade die Groningers daardoor leden en nog lijden. De verschillende fracties wilden nadrukkelijk van Rutte horen dat hij zich iets van de kritiek aantrekt.

Rutte gebruikte de woorden boosheid en schaamte, en gaf toe dat hij eerder had kunnen ingrijpen. “Schaamte, omdat je weet wat de gevolgen waren en zijn.” Maar aftreden deed hij niet. “Mijn absolute overtuiging is dat ik onderdeel wil zijn van de weg voorwaarts.”

Voor de regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie was dat voldoende. Maar de oppositiepartijen behalve de SGP, wilden hun vertrouwen niet meer geven aan de premier en steunden een motie van wantrouwen. Die was niet gericht tegen het kabinet maar tegen Rutte persoonlijk.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman: “Er is een hele provincie opgeofferd voor de geldlust van de staat onder verantwoordelijkheid van deze premier. Deze premier moet weg.” GroenLinks-leider Klaver zei “toch nog geschrokken te zijn” van de reactie van Rutte die hij onvoldoende vond.

‘Generatielange verantwoordelijkheid’

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw had eerder op de avond verteld over zijn aanpak, die Groningers sneller en eenvoudiger moet gaan helpen. Ook Rutte beloofde dat hij en de overheid zich de komende maanden en jaren in zal zetten voor het schadeherstel in Groningen.

Dinsdag wordt er gestemd over moties van de Kamer die nog meer voor de Groningers moeten gaan bieden dan het kabinet al heeft toegezegd. Zo wil GroenLinks vastleggen dat ook volgende kabinetten “een generatielange verantwoordelijkheid hebben zonder financiële limieten”.

De PvdA wil de toezegging dat er in Groningen geen zwembaden, sportvoorzieningen of openbaar vervoer meer verdwijnen. Ook vinden partijen dat Shell en Exxon een extra belasting moeten betalen omdat zij miljarden verdienden aan de gaswinning en zich niet bekommerden om de Groningers.

Bron