Frans massagraf met Duitse soldaten uit WO II geopend na bekentenis oud-verzetsstrijder

De 98-jarige Edmond Réveil

NOS Nieuws

Vandaag wordt bij het plaatsje Meymac in Midden-Frankrijk een macaber stukje geschiedenis opgegraven dat sinds de oorlog een goed bewaard geheim was. Er ligt waarschijnlijk een massagraf met tientallen Duitse soldaten en een Franse vrouw die zou hebben gecollaboreerd met de Gestapo, de geheime dienst van de nazi’s.

De soldaten werden op 12 juni 1944 gedood bij een buitenrechtelijke massaexecutie door het Franse verzet, die volgde op bloedbaden in verschillende Franse plaatsen door een Duitse SS-divisie in de regio.

In mei dit jaar verbrak een 98-jarige oud-verzetsstrijder, Edmond Réveil, in een Franse krant het stilzwijgen over die executies. Als de enige overlevende getuige vond hij het belangrijk “de historische waarheid” openbaar te maken. “De wereld moet weten wat daar is gebeurd.”

Réveil herinnert zich hoe 47 Duitsers gevangen waren genomen bij een aanval door zijn verzetsgroep en naar een bos werden gebracht. Daar werd het bevel gegeven voor de executie omdat er geen plek was om de groep gevangen te houden.

Publiek geheim

De Duitsers werden gedwongen hun eigen graf te graven. De leider van de verzetsgroep vertelde de soldaten dat ze gedood zouden worden en moest daarbij huilen, herinnert Réveil zich. Enkele verzetsstrijders weigerden te schieten, onder wie Réveil zelf, maar de rest van de groep deed dat wel. Niemand wilde de vrouw van in de 20 doden, maar na het trekken van lootjes gebeurde ook dat alsnog.

Na de oorlog ging het verhaal in de doofpot, al was het wel een publiek geheim onder de plaatselijke bevolking. In 1967 kwam het volgens lokale historici al eens tot een eerste opgraving waarbij al elf lichamen van Duitse soldaten werden gevonden. Die operatie was zo geheim dat er geen gegevens van bewaard zijn gebleven, ook niet van de plaats waar de lichamen waren gevonden.

‘Tachtig jaar vergeten’

Ook Réveil kon de plek dit jaar niet meer aanwijzen, omdat het bos sinds de jaren 40 behoorlijk is veranderd. Met behulp van grondradar werd de afgelopen maanden naar de plek van het massagraf gezocht en half juli maakten de autoriteiten bekend mogelijk de contouren van een kuil te hebben ontdekt. Daar wordt vandaag begonnen met de opgraving.

De onderzoekers hopen de resterende lichamen van de soldaten te vinden en naar Duitsland te brengen. Als het kan naar hun families, hoopt de burgemeester van Meymac, Philippe Brugère. “Deze Duitse soldaten zijn tachtig jaar vergeten op deze plek.”

Bron