BHV’ers: de stille helden op de werkvloer. Hoe risico’s verkleinen?

De veiligheid van werknemers is voor veel bedrijven een topprioriteit. Om te zorgen dat de risico’s bij calamiteiten tot een minimum beperkt blijven, zijn Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) van essentieel belang. Wij spraken met een deskundige van FindWhere over de verantwoordelijkheden van een BHV’er en wat bedrijven hieraan kunnen doen. FindWhere heeft een platform ontwikkeld dat bedrijven helpt bij het monitoren en coördineren van hun BHV-teams.

Wie zijn de BHV’ers?

“BHV staat voor Bedrijfshulpverlening. Dit zijn werknemers die naast hun normale functie ook zijn opgeleid om hulp te verlenen tijdens calamiteiten binnen het bedrijf. Denk hierbij aan brand, ongevallen of andere noodsituaties. Ze zijn getraind om adequaat te handelen, levensreddende handelingen uit te voeren, eerste hulp te verlenen en te communiceren met externe hulpdiensten”, begint de deskundige van FindWhere.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van een BHV’er?

De deskundige van FindWhere legt uit: “De belangrijkste taak van een BHV’er is het waarborgen van de veiligheid van alle aanwezigen in een gebouw. Dit betekent concreet:

  • Levensreddende handelingen: BHV’ers zijn getraind in basisreanimatie en het gebruik van een AED.
  • Brandbestrijding en ontruiming: Ze weten hoe ze een beginnende brand moeten bestrijden en hoe ze een gebouw veilig en snel kunnen ontruimen.
  • Communicatie met hulpdiensten: In geval van een noodsituatie zorgen BHV’ers voor een heldere communicatie met externe hulpdiensten zoals de brandweer of ambulance.
  • Eerste hulp bij ongevallen: Van het verbinden van wonden tot het ondersteunen van slachtoffers, de BHV’er is de eerste schakel in de hulpverlening.”

Hoe kunnen bedrijven hun risico verkleinen?

“Het is van essentieel belang dat bedrijven regelmatig hun BHV-plan herzien en updaten. Dit plan beschrijft de procedures en verantwoordelijkheden bij calamiteiten. Enkele stappen die bedrijven kunnen nemen zijn:

  • Training en opleiding: Zorg ervoor dat er altijd voldoende opgeleide BHV’ers aanwezig zijn en dat hun kennis up-to-date blijft door regelmatige bijscholing.
  • Oefenen: Het regelmatig houden van ontruimingsoefeningen helpt werknemers en BHV’ers om goed voorbereid te zijn op een echte noodsituatie.
  • Communicatiemiddelen: Zorg voor duidelijke communicatiemiddelen, zoals portofoons, en zorg dat deze altijd goed functioneren.
  • Samenwerken: Werk samen met lokale hulpdiensten om te zorgen dat zij bekend zijn met het pand en het BHV-plan.
  • Analyseren en verbeteren: Evalueer na elke oefening of incident wat er goed ging en waar verbetering mogelijk is.”

Integratie van technologie in BHV

“In het digitale tijdperk zien we een toenemende integratie van technologie in BHV,” zegt de expert van FindWhere. “Apps, wearables en real-time monitoringtools maken het makkelijker om BHV’ers snel te mobiliseren en om hulpdiensten efficiënt te informeren.”

Wat is de toekomst van BHV?

“De toekomst van BHV is er een van voortdurende aanpassing en innovatie,” voorspelt de deskundige. “Naarmate technologieën blijven evolueren, zal ook de rol van de BHV’er zich verder ontwikkelen. Het gaat niet alleen om het snel reageren op noodsituaties, maar ook om proactief handelen en het voorkomen van incidenten door middel van preventie en training.”

Cruciale rol in veiligheid

BHV’ers spelen een cruciale rol in de veiligheid op de werkvloer. Door te investeren in hun opleiding, communicatiemiddelen en door regelmatig te oefenen, kunnen bedrijven het risico op calamiteiten aanzienlijk verkleinen. De technologie van FindWhere kan daarbij een waardevolle aanvulling zijn.

Bron