Bedrijven nog altijd dringend op zoek naar personeel

NOS Nieuws

Driekwart van de ondernemers in Nederland zegt te kampen met een tekort aan personeel. Voor bijna de helft is het tekort de belangrijkste belemmering voor het bedrijf. Bij ruim een derde van de ondernemers is daardoor de werkdruk onder het personeel toegenomen.

Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland van het CBS, de Kamers van Koophandel, het Economische Instituut voor de Bouw, en de werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW.

Het tekort aan arbeidskrachten is wel iets minder dan een jaar geleden, maar nog altijd heel hoog. De piek van de vraag naar personeel lag in juli 2022, toen er per 100 werklozen 142 openstaande vacatures waren, en dat zijn er nu 122. Er zijn dus nog altijd veel meer banen dan werkzoekenden. Vóór corona in 2019 lag het aantal vacatures op 68 per 100 werklozen. Al met al blijft de arbeidsmarkt buitengewoon krap.

Het tekort aan personeel laat zich vooral voelen bij ondernemers in de horeca, de zakelijke dienstverlening en in het transport.

Werkdruk

Ruim een derde van de bedrijven zegt dat de werkdruk is toegenomen door het personeelstekort, met name in de detailhandel en de autohandel laat zich dat voelen.

Volgens 15 procent van de ondernemers zijn door het tekort aan arbeidskrachten de arbeidskosten gestegen, vooral in de horeca speelt dat. Een op de zes bedrijven geeft aan dat er een gebrek aan gekwalificeerde mensen is en 1 op de 10 ondernemers voelt zich gedwongen minder geschikt of gekwalificeerd personeel aan te nemen. Dit speelt met name in de industrie en bij technische bedrijven.

Verder valt het ondernemers in de horeca en de detailhandel op dat mogelijke arbeidskrachten meer voor werk buiten hun sector kiezen. Ook zegt 11 procent van de ondernemers dat potentiële arbeidskrachten hogere eisen stellen dan het bedrijf kan of wil bieden.

Bron