alle scholen moeten helpen in strijd tegen lerarentekort

Een demonstratie tegen het lerarentekort, Amsterdam 3 februari

NOS Nieuws

Om het groeiende probleem van het lerarentekort aan te pakken is de hulp van alle scholen nodig. Behalve om solidariteit vraagt dit ook om een overkoepelende visie van de overheid, schrijft de Onderwijsraad in een rapport.

Het gebrek aan docenten, dat ongelijk verdeeld is over Nederland, zal volgens de raad alleen maar verder toenemen. Door deze langdurige druk komt het onderwijs in de knel. Ook groeit de kansenongelijkheid, omdat het lerarentekort sociaal kwetsbare leerlingen het hardst raakt, zo staat in het rapport.

‘Pijnlijke keuzes’

De raad heeft onderzocht hoe de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd kan blijven. Het rapport is opgesteld op verzoek van het ministerie voor Primair en Voortgezet Onderwijs. De conclusie is dat alle scholen een visie moeten opstellen, dat er “pijnlijke keuzes” moeten worden gemaakt en dat hulp nodig is van (lokale) overheden.

Schoolbesturen wordt aangeraden in gesprek te gaan met personeel en ouders, ook als scholen niet of nauwelijks worden getroffen. Volgens de raad is het belangrijk dat besproken wordt hoe de schaarste aan leraren zo rechtvaardig mogelijk te verdelen is. Het leidende idee: laat leraren zo veel mogelijk aan het werk gaan op plekken waar dit het hardst nodig is.

Extra geld

Het kabinet wordt daarnaast opgeroepen de regie te nemen. Bijvoorbeeld door ongelijkheid aan te pakken met structureel extra geld voor kwetsbare scholen. Ook moet de overheid terughoudend zijn met extra ambities en opgaven voor scholen, schrijft de raad.

Verder opperen de onderzoekers dat het onderwijsaanbod kan worden beperkt. De overheid kan de wettelijke opdracht van scholen die kampen met een tekort verminderen. Maar deze strategie wordt alleen zinvol geacht als ook de onderwijstijd voor leerlingen wordt verlaagd.

Bron