Aantal langdurig werklozen in tien jaar met 80 procent gedaald

Een locatie van het UWV in Amsterdam

NOS Nieuws

Steeds minder werklozen zitten lange tijd zonder werk, blijkt uit een analyse van het CBS. Tien jaar geleden was een op de drie werklozen minstens een jaar werkloos. Nu is dat nog maar een op de zeven.

In het tweede kwartaal van dit jaar zaten in Nederland 348.000 mensen zonder werk, ruim de helft minder dan tien jaar geleden. Het aantal langdurig werklozen daalde zelfs met 80 procent. Het zijn er nu 47.000, het laagste aantal in tien jaar tijd.

Langdurig werklozen steeds ouder

Gemiddeld genomen is de groep werklozen nu jonger dan tien jaar geleden. In het tweede kwartaal van 2023 was 48 procent van hen jonger dan 25 jaar, terwijl dit in 2013 nog 38 procent was.

Onder langdurig werklozen is de gemiddelde leeftijd juist gestegen. Het aandeel 45-plussers steeg in tien jaar tijd van 56 naar 62 procent. Slechts 8 procent van de langdurig werklozen is jonger dan 25 jaar.

Opleidingsniveau stijgt

Ook zijn werklozen gemiddeld steeds hoger opgeleid. Dat geldt voor de hele bevolking, maar onder werklozen is dat nog sterker zichtbaar. Het aandeel van hbo’ers en academici onder de werklozen steeg van 20 naar 31 procent. Onder langdurig werklozen is die stijging het grootst: van 23 naar 40 procent.

Bron