Wet voor betaalbare huren stuit op kritiek van Raad van State

NOS Nieuws

Het is maar de vraag of de Wet betaalbare huur woningzoekenden helpt en of deze leidt tot voldoende betaalbare huurwoningen. Dat staat in een advies van de Raad van State, een onafhankelijk adviseur van de overheid.

De Wet betaalbare huur zou volgend jaar in moeten gaan en zorgt voor maximale huurprijzen in de particuliere sector, om woekerprijzen te voorkomen. Maar het risico is volgens de Raad van State dat door de nieuwe wet het aantal huurwoningen in de middensector juist sterk afneemt.

Verhuurders krijgen namelijk niet alleen te maken met maximale huren, maar met een heel pakket aan maatregelen. Zo moeten zij bijvoorbeeld ook al meer vermogensbelasting betalen. Het risico is volgens de Raad van State dat verhuurders daardoor niet genoeg rendement meer behalen en hun huizen zullen verkopen.

Het bedrijf CBRE zegt vandaag in een rapport die beweging nu al te zien. Volgens de commerciële vastgoedadviseur verdwijnen er 1300 huurwoningen per kwartaal, vooral in Almere, Amersfoort en Zaanstad. Dit aantal kan komende jaren oplopen tot tienduizenden huizen.

Gevolgen op langere termijn

De Raad van State denkt dat dankzij de nieuwe huurwet op de korte termijn de huren in de particuliere sector inderdaad omlaag gaan. Maar er kunnen ook nadelige gevolgen zijn voor de samenleving en de economie.

Zo kunnen volgens het adviesorgaan de problemen die nu bestaan bij de sociale huur ook in de middenhuur gaan spelen, denk aan scheefwonen en lange wachtlijsten. Daardoor kunnen mensen minder snel verhuizen als ze bijvoorbeeld een baan ergens anders krijgen.

Ook mengt de overheid zich volgens de Raad van State in het eigendomsrecht van verhuurders en investeerders. Daarom moet extra toegelicht worden of de nieuwe wet echt helpt om huurwoningen betaalbaarder te maken.

Het adviesorgaan adviseert demissionair De Jonge voor Wonen daarom het voorstel “nader te bezien op de gevolgen voor het volkshuisvestingsbeleid als geheel” en het niet aan de Tweede Kamer voor te leggen voordat het op punten is aangepast.

Bron