Werkloosheid in april afgenomen | Blik op nieuws

woensdag, 17. mei 2023 – 9:24

Den Haag

In april 2023 waren 343 duizend mensen van 15 tot 75 jaar werkloos, 3,4 procent van de beroepsbevolking. Over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen af met gemiddeld 6 duizend per maand. Het aantal werkenden steeg in dezelfde periode met gemiddeld 9 duizend per maand naar 9,7 miljoen. Hiermee had 73,1 procent in deze leeftijdsgroep betaald werk. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind april 156 duizend lopende WW-uitkeringen.

In april hadden 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,2 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. In de maanden februari tot en met april is het aantal mensen buiten de beroepsbevolking licht gedaald met gemiddeld 2 duizend per maand.

Werkloosheid laagst onder 45-plussers

De werkloosheid is het laagst onder 45-plussers in de beroepsbevolking. In april ging het om 2,1 procent, het laagste percentage in de cijferreeks vanaf 2003. Het komt neer op 87 duizend werkloze 45-plussers, ook het laagste aantal in twintig jaar. 
Bij jongeren (15 tot 25 jaar) was 7,9 procent van de beroepsbevolking werkloos. In deze leeftijdsgroep ligt de werkloosheid doorgaans het hoogst. Het laagste punt werd vorig jaar april bereikt met 6,9 procent. Het was de maand waarin de werkloosheid voor de totale beroepsbevolking ook het kleinst was. In de leeftijdsgroep van 25 tot 45 jaar was het werkloosheidspercentage in april vorig jaar 2,5. In april 2023 was het 2,8.
Langdurige werkloosheid verder gedaald
Met de daling van de werkloosheid onder 45-plussers nam ook het aandeel langdurig werklozen af, dat wil zeggen werklozen die een jaar of langer op zoek zijn naar werk. Langdurige werkloosheid komt doorgaans het vaakst voor bij 45-plussers. Bij jongeren is de werkloosheid vaker van korte duur.

Van de werklozen in het eerste kwartaal van 2023 was 18 procent langdurig werkloos. Begin 2015 was dit nog 43 procent. Daarna begon een geleidelijke maar voortdurende daling. Aan het begin van de coronapandemie, in het tweede kwartaal van 2022, nam het aandeel dat kort werkloos was in een keer flink toe en het aandeel langdurig werklozen dus aanzienlijk af. Daarna groeide het aandeel langdurig werklozen weer, tot het eind 2021 weer op het niveau was van voor corona. Sindsdien is het aandeel langdurig werklozen weer aan het dalen.

Bron