Staatssecretaris na inwinnen advies: zoutwinning Haaksbergen kan veilig

NOS Nieuws

Staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw zegt dat eventuele zoutwinning in Haaksbergen veilig kan plaatsvinden door de adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) te volgen. Dat staat in een brief aan de gemeente, ter begeleiding van een tot nu toe vertrouwelijk stuk.

Dat stuk is geopenbaard op verzoek van Bernard Wientjes, die door het kabinet als verkenner is aangesteld in het zoutwinningdossier. Hij moet het conflict over de zoutwinning vlottrekken. De wens om te boren naar zout stuit bewoners tegen de borst. Maar volgens Vijlbrief is zoutwinning belangrijk voor de regionale economie in het noorden en oosten van het land.

De winning kan dus veilig, oordeelt Vijlbrief nu. Zoutproducent Nobian moet volgens hem wel beter uitleggen hoe na de winning de lege zoutcavernes veilig kunnen worden gesloten. Een “stabiele situatie op de lange termijn” is in het winningsplan van Nobian nog niet gewaarborgd, stelt het Staatstoezicht.

Zorgen omwonenden

“Als je dit plan zou uitvoeren zoals Nobian dat nu voorstelt dan is onvoldoende aangetoond dat dit veilig kan”, zegt Mathijs Schouten, adviseur bij SodM. “De gaten kunnen dan niet worden gesloten, en dat betekent dat ze openblijven en er water uit moet blijven worden gehaald, misschien wel honderd jaar lang.”

In de brief staan ook adviezen aan de minister, waardoor dit volgens SodM uiteindelijk wel veilig kan. Toch kan SodM-adviseur Schouten zich voorstellen dat zorgen van omwonenden niet zijn weggenomen. “Er mist in feite een paragraaf in het winningsplan, dat wil je niet. Tegelijkertijd zeggen wij: het kan wel, de mogelijkheden zijn er.”

Nobian zegt in een reactie te “ondersteunen” dat de staatssecretaris heeft aangegeven alle adviezen van het SodM over te nemen. Hiermee wordt volgens de zoutproducent extra duidelijkheid gecreëerd en het bedrijf zegt aan deze voorwaarden te zullen voldoen.

Zoutwinning in Nederland

In Twente wordt al sinds 1918 zout gewonnen. In de regio ligt de zoutlaag relatief dicht bij de oppervlakte volgens Nobian. Maar de huidige zoutcavernes bij Hengelo en Enschede raken leeg, waardoor nu het gebied tussen Haaksbergen en het dorp Sint Isidorushoeve wordt genoemd als nieuwe zoutwinninglocatie. Veel inwoners maken zich zorgen: ze zijn bang voor verzakkingen en aardbevingen.

Begin juli moet de gemeenteraad van Haaksbergen de knoop doorhakken over of er zout gewonnen mag worden in het Twentse dorp. Het voornemen stuit op verzet bij inwoners en ook het college van Haaksbergen is tegen de boorlocaties.

Nobian wil op acht locaties boren, maar daarvoor is een omgevingsvergunning nodig van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Die kan pas afgegeven worden als de gemeente een “verklaring van geen bedenkingen” heeft afgegeven.

Bron