Ruim 13% loonsverhoging werknemers sportbranche

‘Dat heeft natuurlijk vooral te maken met de enorme inflatie waar we de afgelopen jaren mee te maken hadden’, zegt Hanan Yagoubi, bestuurder FNV Sport en bewegen. ‘De sociale partners begrijpen gelukkig dat deze loonsverhoging nodig is om koopkrachtbehoud in stand te houden. Ook is het nodig om de sportsector aantrekkelijk te houden op de krappe arbeidsmarkt. Dit percentage doet recht aan de werknemers en is een resultaat waar we tevreden mee zijn.’  

Loonontwikkeling

De nieuwe cao-sport heeft een looptijd van 2 jaar en gaat in per 1 januari 2024. Op die datum krijgen de werknemers een loonsverhoging van 6%. Per 1 oktober komt daar 2% bij. De eindejaarsuitkering wordt ook verhoogd met 0,3%. In 2025 volgt er op 1 april 5%. Ook dan gaat de eindejaarsuitkering omhoog met 0,3%. In totaal is er dus sprake van een loonstijging van ruim 13% over twee jaar.

Lagere werkdruk

Naast de verhoging van de eindejaarsuitkering, gaat ook de reiskostenvergoeding omhoog. Ook worden de onderste cao-schalen verhoogd. Verder is er afgesproken dat er een onderzoek komt dat uiteindelijk moet zorgen dat de werkdruk voor de werknemers minder wordt. ‘De werkdruk is hoog binnen de sector sport’, zegt Yagoubi daarover. ‘We willen graag een maatwerkoplossing. Uiteindelijk moeten er oplossingen komen waar werknemers en werkgevers mee aan de slag kunnen binnen hun eigen bond of sportorganisatie.’

Bijzondere rol stagiairs

Ook is de bijzondere rol van stagiairs binnen de sector sport benoemd in de nieuwe cao. ‘De sociale partners willen benadrukken dat in de sport respectvol met stagiairs wordt omgegaan’, legt Yagoubi uit. ‘Ook daarbij kijken we naar werktijden, werkdruk, begeleiding en gemaakte werkuren.’

De voorstellen zijn inmiddels aan de leden voorgelegd en maar liefst 77% heeft positief gereageerd. In de sector sport zijn zo’n 4000 mensen werkzaam.

Bron