Meer hypotheekruimte voor verduurzaming, alleenstaanden en studenten

woensdag, 1. november 2023 – 19:05

Dit staat in de brief waarmee minister Hugo de Jonge, mede namens de minister van Financiën en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Tweede Kamer vandaag informeert over de leennormen voor hypothecair krediet vanaf 2024.

Balans tussen woonwensen en financiële risico’s

Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen een woning kunnen financieren die zo veel mogelijk aansluit op hun wensen en hun persoonlijke situatie. Tegelijkertijd mag de aankoop van een woning met een hypotheek niet leiden tot onverantwoorde financiële risico’s voor huishoudens. Daarom gelden er leennormen voor hypotheken waarover het Nibud het kabinet jaarlijks adviseert. Omdat het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de lonen in 2024 met 5,2% zullen stijgen, is de maximale leenruimte voor bijna alle huishoudens volgend jaar hoger.

Leenruimte gekoppeld aan energielabel

Vanaf volgend jaar mag er meer geleend worden voor het verduurzamen van woningen met slechte labels. Voor deze woningen kan er verantwoord meer geleend worden omdat er na verduurzaming bespaard kan worden op de energierekening. De extra leenruimte is beschikbaar voor woningeigenaren die hun gekochte woning willen verduurzamen én voor woningeigenaren die hun huidige woning willen verduurzamen. Op deze manier wil de minister het verduurzamen van koopwoningen op een financieel verantwoorde manier faciliteren. De extra leenruimte is niet afhankelijk van de hoogte van het inkomen en komt in plaats van het huidige vaste extra leenbedrag van € 9.000

Naast de hypotheek blijven de subsidies en het Nationaal Warmtefonds beschikbaar voor verduurzaming met extra mogelijkheden voor huiseigenaren met een laag inkomen. Daarnaast bieden sommige gemeenten aantrekkelijke financiering aan via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

Aanpassing leenruimte oud-studenten

Vanaf 1 januari 2024 wordt de impact van een studielening op de maximale leenruimte voor oud-studenten vastgesteld op basis van de actuele lasten van hun studielening. Dit betekent dat er -in tegenstelling tot nu-  dus niet meer gekeken wordt naar de oorspronkelijke omvang van de studielening. Vorig jaar is aangekondigd dat er per 2024  wordt overgegaan naar deze methodiek. Extra aflossingen op de studielening worden hiermee beter meegenomen bij het bepalen van de maximale hypotheek. Dit geeft een accuraat beeld van de maandelijkse lasten die horen bij een studieschuld waarop extra is afgelost en biedt die oud-studenten meer ruimte om te lenen voor een woning.

Daarnaast neemt de leenruimte voor studenten die bij DUO lenen onder de nieuwe voorwaarden (met een aflossingstermijn van 35 jaar voor de studieschuld)  gemiddeld iets toe. Met deze aanpassing wordt op verantwoorde wijze de impact van een studielening op de leenruimte voor oud-studenten zo veel mogelijk beperkt. 

Extra leenruimte voor alleenstaanden

Alleenstaanden met een inkomen van ten minste 28.000 euro krijgen vanaf volgend jaar de mogelijkheid om aanvullend 16.000 euro te lenen. Dit extra bedrag biedt deze groep iets meer financiële ruimte bij het kopen van een woning.

Bron