Iets minder krimp voor Schiphol, kabinet onderzoekt nachtsluiting

NOS NieuwsAangepast

Het kabinet gaat het aantal vluchten op Schiphol terugbrengen, maar niet zo ver als eerder gedacht. Het maximaal aantal vliegbewegingen op de luchthaven gaat volgend jaar van 500.000 terug naar 452.500. Dat is een minder grote krimp dan het eerder aangekondigde aantal van 440.000.

Het mes moet in de capaciteit op Schiphol om de geluidshinder voor omwonenden terug te dringen. Het kabinet moest uiterlijk vandaag de plannen hiervoor indienen bij de Europese Commissie. Die geeft advies over het krimpplan. Daarna neemt het kabinet een definitief besluit.

Een ban op privéjets komt er niet op Schiphol, dat voorlopig ook ‘s nachts openblijft voor vliegverkeer. In plaats van maximaal 32.000 vluchten mogen er straks nog 28.700 vliegtuigen opstijgen en landen in de nachturen. Dat moeten ook stillere toestellen zijn.

Nachtsluiting onderzoeken

Het demissionaire kabinet gaat een nachtsluiting, zoals Schiphol dat zelf heeft voorgesteld, wel onderzoeken. Daarvoor wil het kabinet weten wat de gevolgen zijn en inspraak krijgen van bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen.

Daarbij wordt het gebruik van start- en landingsbanen die voor de meeste overlast zorgen bij omwonenden beperkt. Een plan van Schiphol zelf voor een gedeeltelijke nachtsluiting wordt nog nader onderzocht, aldus verantwoordelijk demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat.

5 procent tekort

Met 15 procent wordt volgens Harbers de eis om de geluidsoverlast van Schiphol met 20 procent af te laten nemen niet gehaald. Mogelijkheden voor extra maatregelen blijken niet haalbaar of duren te lang, zoals stillere vliegtuigen.

Om die reden gaat Harbers het voorstel van Schiphol voor een gedeeltelijke sluiting nader onderzoeken. In een reactie na de ministerraad benadrukte Harbers dat het doel van 20 procent minder geluidsoverlast hoe dan ook gehaald gaat worden. “Het verder beperken van vluchten is een allerlaatste redmiddel. We gaan nu alvast 15 procent geluidsreductie invullen. Die overige 5 procent moet in de volgende fase ingevuld worden.”

Om het doel van 20 procent te halen wordt het plan van Schiphol om ‘s nachts minder en ook stillere vliegtuigen te halen nu nader onderzocht. Om nieuw juridisch gedoe te voorkomen wil Harbers ook luchtvaartmaatschappijen hierin meenemen.

Schiphol steunt plan

Schiphol laat in een reactie weten dat het kabinetsplan “meer zekerheid en duidelijkheid voor omwonenden, luchtvaartmaatschappijen en Schiphol geeft”. “Wij staan volledig achter het uitgangspunt om de hinder voor omwonenden te verminderen. Daar hebben we ook fundamentele voorstellen voor gedaan”.

Wel zegt Schiphol te hebben verwacht iets terug te zien van de eigen voorstellen voor nachtsluiting, het weren van de meest lawaaiige vliegtuigen en het weren van privévliegtuigen. “Tegelijkertijd merken we op dat het kabinet en politieke partijen het voorstel van Schiphol voor de nachtsluiting nu ook serieus op de agenda hebben staan. Dat is goed nieuws voor de nachtrust van omwonenden.”

Amerikanen boos

De koepelorganisatie voor luchtvaartmaatschappijen Barin is ‘teleurgesteld’ over de beslissing van het kabinet. De branche is van mening dat er internationale afspraken worden geschonden en dat het ‘unieke hub systeem’ van Schiphol wordt aangetast.

Vanmorgen bleek dat ook de Verenigde Staten niet blij zijn met de krimp. Zij dreigen met sancties tegen KLM om te proberen om de krimp op Schiphol controversieel verklaard te krijgen. Harbers zegt de Amerikaanse onvrede te kennen. “We nemen alle reacties serieus. Er zijn grote belangen, die ook tegengesteld zijn. Ik weet dat ze dit in Amerika niet leuk vinden. Maar deze situatie is ook voor Schiphol kwetsbaar.”

Daarbij benadrukt de minister dat het demissionaire kabinet nu geen besluit neemt: “Eerst komt het advies van Brussel. Daarna gaat het verder.”

Omwonenden opgelucht

Hoewel milieuclubs zoals Natuur & Milieu en vakbonden als De Unie “teleurgesteld” reageren op de krimpplannen van het kabinet voor Schiphol, zijn omwonenden gematigd positief. “Het gaat er ons om dat we stap zetten naar vermindering van het aantal vluchten”, zegt Matt Poelmans, bewonerslid in de Maatschappelijke Raad Schiphol.

Poelmans is vooral tevreden dat het kabinet de krimp van de luchthaven niet controversieel heeft verklaard, waardoor de discussie tot een nieuw kabinet stilligt. Hij spreekt van een “belangrijk signaal” naar de Tweede Kamer en de luchtvaartsector. “Het luchtvaartbeleid heeft lang in de lucht gehangen. De wet is niet nageleefd. De afgelopen twintig jaar is steeds geprobeerd om meer te kunnen vliegen met schonere en stillere vliegtuigen. Maar je hoort er niets van. Dat bestaat alleen in sprookjes.”

Om het aantal vliegbewegingen verder terug te brengen zou Poelmans het liefst zien dat het aantal overstappers op Schiphol wordt teruggebracht. “Wij zijn niet tegen vliegen. Maar de economische voordelen worden zwaar overschat. Als land schieten we niets op met al die overstappers. We moeten terug naar 400.000 vluchten.”

Bron