gehandicaptenzorgorganisaties krijgen er niet meer geld bij

NOS Nieuws

Gehandicaptenzorgorganisaties krijgen er volgend jaar niet meer geld bij. Dat heeft de rechter bepaald, nadat bijna 60 zorgorganisaties een kort geding hadden aangespannen tegen de zorgkantoren.

Zorgkantoren sluiten de contracten voor langdurige zorg af met aanbieders van gehandicaptenzorg. Zij stellen de tarieven voor volgend jaar mede vast op basis van de financiële situatie van zorginstellingen. Over hoe slecht die situatie is, verschillen beide partijen van mening.

‘Redelijke tarieven’

De gehandicaptenzorgorganisaties zeggen volgend jaar grote financiële tekorten te verwachten, waardoor de zorg in gevaar komt. Maar volgens de zorgkantoren blijkt uit hun eigen onderzoek dat de financiële situatie van de organisaties helemaal niet zo nijpend is. Daarom vinden zij de tarieven redelijk.

De rechter oordeelde dat de zorgkantoren de tarieven goed hebben onderbouwd. Daarbij speelde ook mee dat de zorgkantoren al eerder besloten om de tarieven voor volgend jaar toch iets te verhogen.

‘Teleurstellend’

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland noemt de uitspraak teleurstellend. “We beraden ons de komende weken nog op een hoger beroep”, zegt een woordvoerder. “Zeker is dat we graag in gesprek blijven met de zorgkantoren, om de ernst van de situatie te blijven benadrukken.”

De rechter gaf de gehandicaptenzorg op twee punten wel gelijk. Het zorgkantoor van Menzis mag geen maximum aantal verblijfsdagen instellen voor bepaalde cliënten. Ook moet het zorgkantoor toestaan dat de aanbieders ook volgend jaar bezwaar kunnen maken tegen de tarieven.

Bron