Door ruim 50 duizend nieuwbouwwoningen doorstroom in 120 duizend woningen

dinsdag, 4. juli 2023 – 9:41

Den Haag

In Nederland werden in 2021 ruim 50 duizend opgeleverde nieuwbouwwoningen bewoond. Dat zette een verhuisketen in gang waardoor in 2021 ruim 120 duizend woningen vrijkwamen die opnieuw bewoond werden. Dit blijkt uit het dashboard Verhuisketens in Nederland, een innovatief product van het CBS.

Een verhuisketen als gevolg van nieuwbouw (huur- en koopwoningen) bestaat uit meerdere schakels. De eerste schakel omvat de woningen die de nieuwbouwbewoners achterlaten. In 2021 waren dat er 56 duizend, dus meer dan het aantal bewoonde nieuwbouwwoningen. Dat is onder meer te verklaren doordat twee mensen die gaan samenwonen beide een woning achterlaten.

De nieuwe bewoners van deze eerste schakel lieten in 2021 tezamen bijna 33 duizend woningen achter. Deze woningen vormen de tweede schakel in de verhuisketen. Na de eerste schakel komen bij elke volgende stap minder woningen vrij. Dit is te verklaren doordat per schakel ongeveer de helft van de huishoudens bestaat uit starters op de woningmarkt. De achtergebleven woningen blijven dan nog bewoond door bijvoorbeeld ouder(s) of ex-partner.

In het dashboard Verhuisketens wordt gekeken naar verhuisketens die gestart worden door nieuwbouw, transformatie, emigratie of sterfte. De verhuisketen eindigt zodra er na verhuizing nog iemand blijft wonen in de achtergelaten woning. Ook eindigt de verhuisketen als de woning wordt gesloopt of bewoond wordt door een huishouden van buiten Nederland. In dat geval wordt er geen woning in Nederland achtergelaten.

Bron