Consumentenbond wil dat AFM ingrijpt bij Santander om compensatieregeling

De Consumentenbond en ConsumentenClaim krijgen meldingen van consumenten die een doorlopend krediet met een variabele rente hebben (gehad) bij Santander. Die rente hoorde mee te bewegen met de marktrente, maar deed dat in sommige gevallen niet. Daardoor betaalden klanten jarenlang te veel. De bank weigerde lang deze klanten te compenseren, maar stuurt nu toch brieven met een voorstel.

Vanaf het moment van aanbod, hebben klanten 6 weken de tijd om de regeling af te ronden. Nadat zij de zogeheten ‘vaststellingsovereenkomst’ hebben ontvangen, moeten ze deze binnen 2 weken ondertekend voor akkoord terugsturen. Doen ze dat niet, of niet op tijd, dan vervalt het aanbod en hebben ze volgens Santander geen recht meer op een vergoeding. En als klanten akkoord gaan, dan tekenen ze meteen voor finale kwijting. Dat wil zeggen dat zij niet op een later moment terug kunnen komen op de gemaakte afspraken.

Onder druk zetten

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Santander zet consumenten op een ongeoorloofde manier onder druk. De periode om akkoord te gaan is veel te kort. Ze hebben nauwelijks tijd om advies in te winnen en geen gelegenheid om het voorstel na te rekenen. Santander biedt ook geen mogelijkheid om een volledige berekening bij de bank op te vragen. Reden voor ons om naar de toezichthouder te stappen.’

Compensatieregelingen

In december 2020 onderzocht de Consumentenbond woekerrentes bij verschillende banken en startte de Kredietclaim. Aanleiding was een uitspraak van het Klachten Instituut Financiële Diensten (Kifid) in een individuele procedure, waarin het stelde dat banken klanten moesten compenseren voor te veel betaalde rente. Het ging hierbij om doorlopende kredieten met een variabele rente die niet in de pas liep met de marktrente.

In september 2021 bereikte de Consumentenbond een akkoord met ABN Amro over een compensatieregeling voor alle gedupeerde klanten. Daarna volgde ING. En ook de Volksbank en Rabobank kwamen met een compensatieregeling. Santander weigert echter al jaren om in gesprek te gaan over een regeling. In oktober 2023 kondigde de Consumentenbond daarom aan individuele procedures bij het Kifid op te starten met klanten van Santander.

Geschrokken

Molenaar: ‘Het lijkt erop dat Santander daarvan is geschrokken, want ineens komt de bank met dit voorstel op de proppen. Misschien hoopt Santander dat klanten tekenen voordat het Kifid uitspraak doet in de zaken die wij gaan voeren. Want als daaruit blijkt dat ze recht hebben op een veel groter compensatiebedrag, dan hebben ze al getekend voor finale kwijting en hoeft Santander hen niet méér te betalen.’

Bron