CBS: Kwart van groei Nederlandse economie stroomt naar buitenland

donderdag, 4. mei 2023 – 13:01 Update: 04-05-2023 13:01

Den Haag

In 2022 groeide de economie met 10 procent, in lopende prijzen. ‘Van deze groei kwam drie kwart als beschikbaar inkomen in Nederland terecht, een kwart stroomde naar het buitenland’, zo meldt het CBS donderdag op basis van nieuwe cijfers.

Per saldo 

‘In 2021 ontvingen Nederlandse huishoudens, bedrijven en overheden per saldo nog inkomen uit het buitenland. Toen stroomde er dus economische groei naar Nederland toe’, aldus het CBS.

Bruto binnenland product (bbp)

De toename van het bruto binnenland product (bbp) kan naar het buitenland vloeien via bijvoorbeeld winstuitkeringen van Nederlandse bedrijven aan buitenlandse aandeelhouders, of lonen van niet-ingezeten werknemers van Nederlandse bedrijven. Andersom ontvangen Nederlandse bedrijven ook winstuitkeringen van buitenlandse aandelen, en ontvangen ingezetenen lonen van buitenlandse bedrijven.

Meeste binnenlandse groei bij huishoudens

Binnen Nederland kwam de meeste economische groei terecht bij huishoudens: 5,0 procentpunt kwam ten goede van het beschikbaar inkomen van huishoudens, in lopende prijzen. Het beschikbaar inkomen is het inkomen van sectoren dat overblijft voor consumptie, investeringen of besparingen na inkomensoverdrachten, zoals belastingen en sociale uitkeringen.

Beschikbaar inkomen van de overheid

Ook het beschikbaar inkomen van de overheid droeg positief bij aan de toename van het totale binnenlandse beschikbaar inkomen. Daartegenover staat echter dat het beschikbaar inkomen van niet-financiële vennootschappen afnam. In 2021 nam dat nog toe.

Bron