Bijna 6 op de 10 werklozen hadden minder dan jaar geleden nog werk

dinsdag, 14. november 2023 – 9:08

Den Haag

In het derde kwartaal van 2023 had het grootste deel van de werklozen minder dan een jaar geleden nog werk. Iets meer werklozen, vooral jongeren, stopten vanwege een opleiding of vanwege het aflopen van een tijdelijk contract. Baanverlies om andere redenen bleef vrijwel gelijk of nam af. Het aantal werklozen vanwege een faillissement, reorganisatie of arbeidsconflict was met 29 duizend vrijwel even groot als een jaar geleden. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Hoewel het totaal aantal werklozen in het derde kwartaal van 2023 gelijk was ten opzichte van een jaar geleden, nam de groep werklozen die recent (minder dan één jaar geleden) wel nog werk had toe van 179 duizend in het derde kwartaal van 2021, naar 211 duizend in het afgelopen kwartaal. Het aantal werklozen dat 2 tot 4 jaar geleden nog werkte nam juist af van 45 duizend in het derde kwartaal van 2021, naar 23 duizend in het derde kwartaal van 2023.

Vaker einde tijdelijk contract

Het aflopen van een tijdelijk contract is een veelgenoemde reden waarom het laatste werk beëindigd is. In het derde kwartaal van 2023 ging het om 69 duizend werklozen waarvoor dat de belangrijkste reden was. Dat zijn er meer dan in hetzelfde kwartaal van 2022 (58 duizend) of van 2021 (61 duizend). Het aantal werklozen dat gestopt is vanwege opleiding, school of studie nam ook toe het afgelopen jaar. Bij andere redenen voor beëindiging van het laatste werk, zoals faillissement of arbeidsconflict, ziekte of arbeidsongeschiktheid, hoge leeftijd of zorg, bleef het aantal werklozen vrijwel gelijk of nam af.

Vooral jongeren vaker werkloos

Met name bij werkloze jongeren (15 tot 25 jaar) eindigde de laatste baan vaker met het aflopen van een tijdelijk contract. In het derde kwartaal van 2023 ging het om 22 duizend werklozen jongeren waarbij dat de belangrijkste reden was, tegenover 14 duizend in hetzelfde kwartaal twee jaar eerder. Onder 25- tot 75-jarigen was dit aantal gelijk ten opzichte van twee jaar geleden. Onder jongeren nam ook het aantal werklozen met een baanbeëindiging vanwege faillissement of arbeidsconflict licht toe, terwijl er onder 25- tot 75-jarigen nog sprake was van een daling.

Bron